Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Skridskoseglarnas årsmöte

20 SEP 2010 20:16
Årsmöte för Sällskapet Skridskoseglarna hålls 23 oktober 2010 kl 14:30-15:30 på Bosön, Lidingö. Isseglarförbundets årsmöte hålls på samma plats kl 10:00-12:00.

Verksamhetsplan, budget och styrelsens förslag kommer att anslås på förbundets forum (issegling.egensajt.se/forum/) senast en vecka innan mötet.
  • Uppdaterad: 27 OKT 2016 10:52

Föreslagen dagordning

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksamhets/räkenskapsåret.

      11.        Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) Klassällskapets ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

           d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till ordförande;

      13. Övriga frågor.

 

 

Styrelsen i form av Tomas Forsman, Dick Tillberg, Alexander Sahlin, Mikael Flodström, Sture Nyholm, Lars Fromell, suppleant Klas Andersson och adjungerade Torgny Lagerstedt hälsar er varmt välkomna!

Skribent: Tomas Forsman

VM 2022
14-19 feb
Estland


Svenska Isseglarförbundet
Svenska Isseglarförbundets logotyp

Is och snösegling i Sverige
Facebook Kitewing Sweden

Köp & sälj Issegling
Facebook köp sälj Issegling

 

 Köp Draksegel 

SAIL365-logga

Surfspot Logga

 

Företagsevent?
Presentkort?
Kolla!

OutdoorEvents

Postadress:
SS Skridskoseglarna - Issegling
Torgny Lagerstedt, Döbelnsgatan 89
11352 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707778785
E-post: torgny.lagerstedt@bl...

Se all info