Hoppa till sidans innehåll

Välkomna till årsmötet

08 OKT 2014 20:29
Skridskoseglarnas årsmöte hålls på Scandic hotell Västerås, lördag 15 nov kl 9-12.
Som vanligt sammanfaller årsmötet med Isseglarförbundets årsmöte 13.45 - 16.00 i JKVs klubblokal i Västerås. Passa på att snacka och var med och påverka vår sport.
 • Skapad: 08 OKT 2014 20:29

Föreslagen dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. V al av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av föredragningslista.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 12. Val av

  a) Klassällskapets ordförande för en tid av 1 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
  d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till ordförande;

 13. Övriga frågor.

Nuvarande styrelse

Johan Sjöstrand ordf, nyval
Alexander Sahlin, 1 år kvar
Magnus Nordström, omval/nyval
Johan Fromell, omval/nyval
Anders Pers, 1 år kvar
Torgny Lagerstedt, omval/nyval

Suppleant: Lars Wall, 1 år kvar

Suppleant: Stefan Söderlund, omval/nyval

Revisor: Jenny Back, omval/nyval

Revisorsuppleant: Åke Olsson, omval/nyval

Valberedningen ordf: Lars Fromell, 1 år kvar
Valberedning: Alexander Larsson, omval/nyval

 

Budgetförslag

 

Utgifter 
    500 SEK  Träning på spolad bana
   1000 SEK  Materiel
   1000 SEK  Reseersättning
   2000 SEK Priser
  9000 SEK   SM 
  1300 SEK   Nordea plusgiro
    200 SEK   Domän
    500 SEK   SISF
60000 SEK   WISSA
75500 SEK   Summa
Inkomster
  2500 SEK   Medlemsavgifter
  3000 SEK   Startavgift SM
10000 SEK   Administrationsbidrag
60000 SEK   Elitstöd
75500 SEK   Summa

 

Verksamhetsplan

 • främja ökat utövande av skridskosegling
 • anordna nationella tävlingar
 • planera tävlingssäsongen
 • följa upp regler och klassbestämmelser
 • utse deltagare för internationella tävlingar
För att nå dessa mål avser Skridskoseglarna säsongen 2014-2015 att: 
 • sprida information genom diverse media (facebook, video på Youtube, presskontakt)
 • bredda skridskosegling nationellt och internationellt (delta i WISSA-VM och eventuellt annan internationell tävling, välkomna nya klasser, hjälpa nya klubbar, bjuda in seglare från våra grannländer, segling bandyplan)
 • stötta juniorsatsning i klubbar (samordna juniorläger med övriga isseglare, hjälpa till med material och teknik, hjälpa med bidrag för träning och tävling)
 • samordna SM och rikstävlingar med arrangerande klubb (priser, banläggning, resultat)
 • samordna bidragssökande för inköp av ban- och säkerhetsutrustning
 • arbeta för ökad rekrytering (nya tävlingsformer, nya tävlingsplatser, engagera föräldrar)
 • sprida kunskap om is, issegling, regler, utrustning, sällskapet

 

En motion har inkommit

Hej

Vill lämna in en motion om  att minska antalet person i sällskapets styrelse till max 5 person då det är svårt att rekrytera ledamöter.

Med vänlig hälsning

_________________________________________________
Alexander Larsson


Styrelsens förslag:

Stadgarna säger att styrelsen ska bestå av ordförande samt 3 till 6 ledamöter.
Styrelsens förslag är att vi behåller det antal som stadgarna säger.

 

Verksamhetsberättelse
Resultat & Balansräkning 
Revisionsberättelse

Skribent: Magnus Nordström
E-post: This is a mailto link

VM 2022
14-19 feb
Estland


Svenska Isseglarförbundet
Svenska Isseglarförbundets logotyp

Is och snösegling i Sverige
Facebook Kitewing Sweden

Köp & sälj Issegling
Facebook köp sälj Issegling

 

 Köp Draksegel 

SAIL365-logga

Surfspot Logga

 

Företagsevent?
Presentkort?
Kolla!

OutdoorEvents

Postadress:
SS Skridskoseglarna - Issegling
Torgny Lagerstedt, Döbelnsgatan 89
11352 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707778785
E-post: torgny.lagerstedt@bl...

Se all info